Privacy Verklaring Adviesbureau Mijn eigen route

Adviesbureau Mijn eigen route, gevestigd aan Orchislaan 13-3, 6833 AD ARNHEM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mijneigenroute.nl, met de volgende websites die hieraan verbonden zijn:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adviesbureau Mijn eigen route verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt voor het maken van contact of een afspraak voor intakegesprek voor advies en/of training. Bij het invullen van een intakeformulier gelden andere privacyrichtlijnen die op dat moment worden verstrekt.

Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij op onze website(s) verwerken voor onze diensten (advies, coaching, onlinetrainingen of trainingen):

  • Naam
  • Bedrijfsnaam (alleen bij ondernemerschap van toepassing)
  • E-mailadres

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Adviesbureau Mijn eigen route bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Onze bewaartermijn is afhankelijk van de duur van de afhandeling, nl. de intake en/of het advies, tot maximaal 12 maanden daarna. Bij een verlengde relatie of deelname op ons platform New Style ondernemers, kan het nog langer duren.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je terug te kunnen e-mailen of om een intakegesprek te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adviesbureau Mijn eigen route deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij dit na schriftelijk overleg met jou is bevestigd. Foto’s worden met jouw toestemming op sociaal media gedeeld, wanneer het relevant is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adviesbureau Mijn eigen route gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mijneigenroute.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Adviesbureau Mijn eigen route zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Adviesbureau Mijn eigen route wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adviesbureau Mijn eigen route neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@mijneigenroute.nl of via contact.

Deel deze pagina